Een persbericht is méér dan een schriftelijk nieuwsfeit

Persberichten

Een persbericht dient de nieuwsgierigheid van journalisten te prikkelen en verschaft hen tegelijkertijd een concept om een artikel te schrijven. Dit concept is bepalend voor de wijze waarop nieuws over uw bedrijf de stakeholders bereikt. Het venijn zit in de details. Een persbericht moet dan ook exact de juiste snaar raken om te zorgen dat u de regie over de situatie behoudt.

Journalistieke expertise
&ReputatieControle beschikt over de journalistieke knowhow om complexe nieuwsprocessen in goede banen te leiden en waar nodig media te beïnvloeden. Wij zorgen ervoor dat uw persbericht een platform krijgt en op de best mogelijke wijze is geformuleerd. Op basis van uw bedrijfsidentiteit en de gegeven situatie hanteren onze experts een passende journalistieke stijl en taalgebruik.

Communicatiestrategie
Maar nog belangrijker dan vorm is inhoud. Zeker in een crisissituatie of een tijd van drastische veranderingen is damage control van het grootste belang. Welk standpunt neemt uw organisatie in?
Wat is de laatste stand van zaken? Wat zijn de gevolgen voor werknemers? Een sterk persbericht kan duidelijkheid verschaffen in moeilijke tijden. &ReputatieControle kijkt verder dan de waan van de dag en zorgt ervoor dat uw persbericht een integraal onderdeel is van uw communicatiestrategie.